Monday, November 1, 2010

My Strength

Sesungguhnya tiada terlepas seseorang itu dari
percakapan manusia.
Maka orang yang berakal tiadalah dia mengambil pertimbangan
melainkan kepada Allah S.W.T saja.
Barang siapa mengenal kebenaran,
itulah yang menjadi pertimbangannya dalam tiap-tiap satu."

No comments:

Post a Comment